Tisztelt Érdeklődő!

Az alábbiakban egy összefoglalót találhat a családállitás hatékonyságát vizsgáló kutatásunk céljáról, módszereiről és a részvétellel járó előnyökről és kockázatokról. Tisztában vagyunk azzal, hogy az alábbi dokumentum nem rövid, mégis tisztelettel arra kérjük, hogy alaposan tanulmányozza át az egész szöveget, hogy mindezek figyelembevétel döntsön részvételével kapcsolatban!

 

A vizsgálat célja

Kutatásunk célja a családállítás középtávú hatásainak pontosabb megértése – beleértve a pozitív és esetleges negatív hatásokat is. A vizsgálatot két szakpszichológus, egyetemi adjunktus vezeti (ld. aláírók alább), akik függetlenek a családállítást lebonyolító szakemberektől (doktori fokozattal rendelkező pszichoterapeuták). A vizsgálatot a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Intézetének Kutatásetikai bizottsága BTK/591-1/2021 iktatási számon hagyta jóvá.

 

Mivel jár a vizsgálatban való részvétel?

A vizsgálat három kérdőívkitöltést foglal magában: az első a családállítás előtt, a második 4 héttel a családállítás után, a harmadik pedig a családállítás után fél évvel kerül kitöltésre. A vizsgálatban való részvétel önkéntes és a vizsgálat bármely pontján megszakítható. A vizsgálatban való részvétellel járó erőfeszítései ellentételezéseként (mindhárom kérdőív kitöltése esetén) Ön jogosult:

 1. ingyenesen részt venni egy családállításos hétvégén a kutatásban részt vevő pszichoterapeuták valamelyikénél;
 2. mindhárom kérdőívcsomag kitöltése után összesen 5000 forint (készpénz vagy átutalás) átvételére;
 3. a kutatás befejezésével az összesített adatok és az eredmények megismerésére.

A kérdőívek kitöltésével Ön egyúttal beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait anonim módon és mások válaszaival összesítve (tehát egyéni beazonosíthatóság nélkül) statisztikailag elemezzük, és tudományos formában közöljük. Az Ön által megadott minden adatot szigorúan bizalmasan kezelünk és a vizsgálat adminisztratív segítőin kívül (végzés előtt álló két pszichológus hallgatónk) semmilyen harmadik félnek nem adunk ki. A kapcsolatfelvételi adatait (telefonszám, email) a vizsgálat lezárultával megsemmisítjük. 

 

Mi történik egy családállító szemináriumon?

A családállítás egy csoportos pszichológiai tanácsadási forma, melynek lényege a családi mintázatok és ismétlődések feltárása, tudatosítása és esetleges módosítása. A csoportokra a résztvevők önismereti, pszichológiai kérdésekkel érkeznek, amelyeket hajlandóak ismertetni a csoportvezetővel és a csoporttársakkal. A csoportvezető a családállítás módszerét alkalmazva, a csoporttagok segítségével arra törekszik, hogy szimbolikusan megjelenítse és új megvilágításba helyezze a „főszereplő” önismereti kérdését. Egy napon általában 10-15 ember vesz részt, közülük 10 ember lesz „főszereplő”, de az összes résztvevő segítőként részt vesz mások folyamatainak megjelenítésében is. A vizsgálatba bekerült személyek mindannyian lesznek főszereplők. Egy alkalom általában reggel 9-től délután 6-7-ig tart, egy hétvégi napon, egy órás ebédszünettel.

 

A családállítás esetleges előnyei és kockázatai

A családállítás hatásairól eddig kevés tudományosan elfogadott kutatás készült. Az eddigi adatok azt mutatják, hogy a családállítás biztonságos, valamint a résztvevők legnagyobb többsége pozitívan értékeli utólag az élményt, és kedvező változások következnek be az életük egy vagy több területén (pl. javuló családi kapcsolatok, csökkenő depressziós tünetek, növekvő magabiztosság és önelfogadás).

Ugyanakkor néhány résztvevő szubjektív állapotrosszabbodásról számol be hasonló területeken, ami egyelőre nem világos, hogy közvetlenül összefügg-e a családállításon való részvételükkel vagy pedig attól független, külső események hatására következik be (pl. munkahely elvesztése, családtag halála). A vizsgálat elsődleges célja, hogy minderről többet megtudjunk; ezért olyan fontos, hogy a résztvevők mindhárom kérdőívet kitöltsék. Ha résztvevőként Ön úgy érzné, hogy a családállítás olyan negatív következményekkel jár az Ön életében, melyekkel nehezen tud egyedül megbirkózni, a vizsgálat vezetői vállalják, hogy ehhez a folyamathoz pszichológusi segítséget adnak.

 

Kik a vizsgálatban résztvevő csoportvezetők?

Dr. Angster Mária: klinikai gyerek szakpszichológus, pszichoterapeuta

Jelenleg családállító csoportokat tart, több mint 20 éves gyakorlattal. Részt vesz a családállítás oktatásában és kutatásaiban is. A családállítás témakörében számos könyvet, könyvfejezetet és cikket is publikált. 

Dr. Jakubovits Edit: aneszteziológus szakorvos, hipnoterapeuta, pszichoterapeuta, családállító

Jelenleg egyetemi adjunktusként a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Intézetében tanít és kutat, valamint több mint 15 éve pszichológiai magánpraxist folytat, egyéni és csoportos keretek között is.

 

Kik a vizsgálat vezetői?

Dr. Konkolÿ Thege Barna

klinikai- és kutatópszchológus egy kanadai pszichiátriai kórházban (Waypoint Centre for Mental Health Care) és a Torontói Egyetem Pszichiátriai Tanszékének adjunktusa, több tudományos szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Fő kutatási területei a szenvedélybetegségek, pszichológiai mérés, pszichoszomatika és a családállítás hatékonysága.

Dr. Szabó Gergely Sándor

egészség szakpszichológus, integratív hipnoterapeuta, pszichodráma vezető. Jelenleg egyetemi adjunktusként a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Intézetében tanít és kutat. Kutatási területei a módosult tudatállapotok, pszichológiai hatásvizsgálatok, valamint a pszicho-onkológia. 10 éve egyéni és csoportos tanácsadásokat tart. 

 

Ki vehet részt a vizsgálatban?

A vizsgálatban 18. életévüket betöltött, orvos vagy pszichológus által diagnosztizált mentális zavarral jelenleg nem küzdő személyek vehetnek részt, akik az elmúlt legalább 1 évben nem vettek részt családállításon.

A résztvevők vállalják továbbá, hogy:

 1. részt vesznek azon az 1-napos, ingyenes családállitáson, melyre 4 dátum közül véletlenszerűen sorolják be őket a vizsgálatvezetők (őszi dátumok: 2021. szeptember 18.; 2021 szeptember 19.; a tavaszi csoportokat 2022. márciusában vagy áprilisában szervezzük meg; a vizsgálatvezetők legkésőbb 1 hónappal előtte értesítik a résztvevőket a kijelölt napokról);
 2. a fenti dátumok közül nem választhatják meg a családállítás pontos időpontját, és részt tudnak venni a kijelölt alkalmon;
 3. nem választhatnak a fentebb megjelölt 2 családállítás csoportvezető személye között;
 4. elektronikus úton kitöltik a vizsgálati kérdőívcsomagot a vizsgálat legelején, egy hónappal később, majd további 5 hónap elteltével (tehát összesen 3 alkalommal, 1 kitöltés kb. 30 perc);
 5. a vizsgálat féléves időtartama alatt nem vesznek részt a vizsgálaton kívüli családállításon.

A kutatásról szóló tájékoztatást megértettem és annak figyelembevételével döntök a részvétel mellett. Kijelentem továbbá, hogy

 1. betöltöttem a 18. életévemet;
 2. jelenleg nem szenvedek orvos vagy klinikai szakpszichológus által diagnosztizált mentális betegségtől;
 3. az elmúlt 1 évben nem vettem részt családállitáson;
 4. képes és hajlandó vagyok szabaddá tenni magam azon a napon, melyet kisorsolnak számomra a vizsgálatvezetők a családállitáson való részvételem számára; és
 5. vállalom, hogy a vizsgálat teljes időtartama alatt nem veszek részt a vizsgálaton kívül szervezett családállításon.

Dr. Szabó Gergely Sándor
Károli Gáspár Református Egyetem
Klinikai Pszichológiai Tanszék

Dr. Konkolÿ Thege Barna
University of Toronto
Department of Psychiatry

Jelentkezési lap

A jelentkezés lezárult. Megértését köszönjük!