Publikációk

 

 • Mailáth M., L. Majer R., Hortváth Zs., Szabó G.S. (2017): A pszichés morbiditások korai felismerése a pszichoonkológiai ellátás során (Pszichoonkológiai szűrővizsgálat bevezetése Magyarországon I.). Magyar Onkológia 61., 276–283.
 • Kondé Z., Szabó G.S., & Dósa Z. (2017): Történelmi/kulturális emlékekkel kapcsolatos implicit preferenciák. In: Kondé Zoltán (szerk.) Történelmi emlékezet és implicit nemzeti preferenciák. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 17-38.
 • Kondé Z., Szabó G.S., & Dósa Z. (2017): A történelmi/kulturális emlékek konnotatív jelentésmezejének feltárása implicit módszerekkel. In: Kondé Zoltán (szerk.) Történelmi emlékezet és implicit nemzeti preferenciák. Debreceni Egyetemi Kiadó, 39-56.
 • Szabó G.S.:, Drótos G., & Szabó Cs. (2015). Az elvárások és a hanginger szerepe a binaurális ütemek hallgatása során átélt szubjektív élményekre. Magyar Pszichológiai Szemle. 70 (4), 769-785.
 • Szabó G.S. & Szabó Cs. (2014). Az audiovizuális stimuláció gyakorlati felhasználási területei. Pszichológiai kutatások. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 179-193.
 • Szabó G.S., Drótos G., & Szabó Cs. (2014). A binaurális ütemek szubjektív élményekre gyakorolt hatásainak összehasonlítása más akusztikai tulajdonságú hangokkal. Pszichológiai kutatások. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 195-203.
 • Szabó G.S. & Szabó Cs. (2013). A Regresszív Képzeleti Szótár (RID) magyar adaptációja. Pszichoterápia. 22 (3), 176-185.
 • Kondé Z., Szabó Cs., & Szabó G.S. (2013). Hipnotikus fogékonyság és exekutív hatékonyság. Pszichológia, 33(4), 271-291.
 • Pék Gy., Kőszeghy A., Almássy Zs., Szabó G.S., Máth J. (2012): Magyarország legnagyobb vegyi katasztrófájának reprezentációi: az emlékezethely kialakulásának dinamikája. In: Kovács Judit – Münnich Ákos (szerk.) „Nemzeti emlékezethelyek”. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 145-164.
 • Pék Gy., Kőszeghy A., Szabó G.S., Almássy Zs., Máth J. (2012). Kollektív traumatikus esemény reakciói fiatalok körében. A magyarországi „vörösiszap” katasztrófával kapcsolatos kommunikációs és érzelmi reakciók jellemzői. In: Gabos Erika (szerk.) „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra”. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, Budapest, 313-321.
 • Kondé Z., Szabó G.S. & Dósa Z. (2012). Magyar fiatalok implicit preferenciái történelmi emlékezethelyek kapcsán. In: Dósa Zoltán (szerk.) „Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban“. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 79-95.
 • Kondé Z., Szabó G.S., & Lejkó R. (2012). Az implicit nemzeti elfogultság vizsgálata felvidéki magyarok körében. In: Kovács Judit – Münnich Ákos (szerk.) „Nemzeti emlékezethelyek”. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 91-106.
 • Kondé Z., Szabó G.S. & Dósa Z. (2011). Investigating Implicit Attitudes toward Historical Memories. Applied Psychology in Hungary (1), 22-40.
 • Pék Gy., Kőszeghy A., Szabó G.S., Almássy Zs., Máth J.(2011). Reactions to Traumatic Events: Characteristics of Communication Ensuing the Red Sludge Disaster in Hungary, October 2010. Applied Psychology in Hungary (1), 110-125.

 

Konferenciák listája 

 • Szabó G.S. (2017): A családállítás elmélete és kutatása. A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése. Június 1-3., Szeged.
 • Szabó G.S., Mailáth M., Bakó P., Magyari J., Majer R., Bánfi I., Horváth Zs. (2016): A gyógyító képzelet csoport hatásvizsgálatai         Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Nagygyűlése. Június 2-4., Budapest
 • Mailáth M., Bakó P., Magyari J., Majer R., Bánfi I., Szabó G.S., Horváth Zs. (2016): Pszichookológiai szűrőkérdőív kidolgozása. Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Nagygyűlése. Június 2-4., Budapest.
 • Szabó G.S., Mailáth M., Bakó P., Magyari J., Majer R., Bánfi I., Horváth Zs. (2015): A gyógyító képzelet tréning hatása az onkológiai betegek pszichoszociális állapotára. Magyar Pszichoonkológiai Társaság Konferenciája. Április 17-18. Budapest.
 • Szabó G.S. & Szabó Cs. (2013): A hipnózisban rejlő kutatási lehetőségek a szomatikus orvoslás terén. Klinikai pszichológiai és pszichoterápiás gyakorlat és a klinikai kutatás aktuális kérdései. Április 4. Debrecen.
 • Szabó G.S. & Szabó Cs. (2013): The binaural beat phenomea. Interdisciplinary Research in Humanities: Psychology Section. June 7–8. Debrecen.
 • Szabó G.S., Nagy G. & Csaba Szabó (2013): Lateralized peripheral body temperature changes in hypnosis: a pilot study. International Conference on Hypnosis in Medicine (ICHM). August 29 – September 1. Budapest.
 • Szabó G.S., Drótos G. & Szabó Cs. (2012): Az elvárások és a hangingerek hatása a binaurális ütemek hallgatása során átélt szubjektív élményekre. MPT XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése. Május 30 – június 1. Legjobb „PhD” előadói díj
 • Szabó G.S. & Szabó Cs. (2012): Az elvárások és a hangingerek hatása a binaurális ütemek hallgatása során átélt szubjektív élményekre. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület V. Országjáró Vándorgyűlése. Október 6. Debrecen.
 • Szabó G.S. & Szabó Cs. (2011): A Regresszív Képek Szótárának (RID) magyar adaptációja. Álom, fantázia, kreativitás. A mentális folyamatoktól a tárgyiasult valóságig. A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 18. konferenciája. Október 7-8. Budapest.
 • Szabó G.S. (2011): A Regresszív Szóképek Szótárának (RID) magyar adaptációja.  MPT Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Május 25-27. Budapest.
 • Szabó G.S. (2011): A zene hatása a szubjektív élményekre. MPT Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Május 25-27. Budapest.
 • Szabó G.S. (2009): A zenék specifikus hatási a relaxáció során átéltekre.
 • XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Április 6-8. Pécs.